NIEUWS 1920x400

Nieuws

VSB fonds

´Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Ze stimuleren ons anders te kijken en anders te denken, om zo nieuwe betekenissen te ontdekken. Kunst en cultuur verruimen ons denken over alledaagse dingen, maar ook over grote thema´s zoals de medemens of het leven. Daarom vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennismaken met, meedoen aan en genieten van kunst en cultuur.’

Meer informatie over VSB fonds kunt u vinden op: www.vsbfonds.nl

Lees meer

Marktplaats cultuureducatie Halderberge – Moerdijk

´Marktplaats Halderberge/Moerdijk: een plaats voor ontmoeting  tussen onderwijs en cultuuraanbieders. Een coördinatiepunt voor cultuureducatie, waar de vraag naar culturele activiteiten voor het onderwijs wordt afgestemd op het aanbod van de culturele instellingen. Kinderen en jongeren raken via cultuureducatie bekend met alle uitingen van kunst en cultuur, waarbij erfgoed een eigen plaats inneemt.´

Meer informatie over Marktplaats Cultuureducatie Halderberge/ Moerdijk kunt u vinden op: www.marktplaatshalderbergemoerdijk.nl

Lees meer

Erfgoed Brabant

´Erfgoed Brabant spant zich in voor het behoud en het creatief benutten van het Brabantse cultureel erfgoed. Onze taken zijn het bevorderen van erfgoedbewustzijn onder een groot publiek, het verzorgen van en adviseren over erfgoededucatie en het ondersteunen van erfgoedinstellingen bij het beheer van hun erfgoed.´

Meer informatie over Erfgoed Brabant kunt u vinden op: www.erfgoedbrabant.nl

Lees meer

Prins Bernhard Cultuurfonds & Buurtcultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds
´Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland met financiële bijdragen voor projecten. Wanneer wij lacunes in het culturele veld signaleren, kunnen wij ook eigen initiatieven ontwikkelen of geoormerkte bijdragen toezeggen. Daarnaast kent het fonds eigen initiatieven en  prijzen waarmee een oeuvre wordt bekroond, of jong talent wordt aangemoedigd.´

Meer informatie over Prins Bernhard Cultuurfonds kunt u vinden op: www.prinsbernhardcultuurfonds.nl

Buurtcultuurfonds Noord-Brabant
‘In Brabant staat leefbaarheid hoog op de

Lees meer

Algemene Agenda

augustus 2024

september 2024

oktober 2024

Op dit moment zijn er geen evenementen gepland.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

*verplicht veld
Dit is een verplicht veld.