Deelnamereglement Kunst & Cultuur Route 2020

VOORWAARDEN  2020
voor deelname aan de

Kunst  & Cultuur Route Moerdijk           

Kosten
De kosten voor deelname aan de Kunst & Cultuur Route bedragen € 15,- per deelnemer/groep. Deze kosten zijn voor het vermelden van de deelnemersnaam of groepsnaam in de diverse communicatie middelen. Betaling geschiedt door het deelnamebedrag over te maken op rekeningnummer NL94 RABO 0155 2808 13 ten name van Stichting Cultuur Moerdijk, met als vermelding Deelname Kunstroute. 
De Stichting Cultuur Moerdijk

Lees meer

Kunst & Monumenten Route 2020

Kunst & Cultuur Route 2020

Via het deelnamereglement kunt u zich als deelnemer aanmelden voor het komende evenement, waarbij we u vriendelijk verzoeken daarbij gebruikt te maken van het inschrijfformulier.

Ben je ook geïnteresseerd in het geven van professionele of bijzondere workshops, neem dan zeker even contact op met kcroute@cultuurmoerdijk.nl

Lees meer

19.22 Koepelkerk

Rijksmonument
www.openmonumentendag.nl

De Koepelkerk
Kerkring 19
4797 AA   Willemstad

Geopend:
Zaterdag 14 september van 11.00 tot 17.00 uur
zondag 15 van 13.00 tot 17.00 uur

Dit was de eerste kerk, ontworpen door Coenraat Norenburch, in de noordelijke Nederlanden, die speciaal voor protestantse diensten werd gebouwd. De bouw begon in 1597 en werd in 1607 voltooid.

Exposanten:   

Contactpersoon:  
Marjoleine in ’t Veld
mail: veldm@xs4all.nl

Lees meer

19.20 Oude Raadhuis

Rijksmonument
www.openmonumentendag.nl


Het Oude Raadhuis

Raadhuisstraat 2
4797 AX  Willemstad

Geopend:
Vrijdag 13 september van 11.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 14 september van 11.00 tot 17.00 uur
Zondag 15 september van 13.00 tot 17.00 uur

Het bouwwerk kwam tot stand in 1587. Oorspronkelijk wenste Prins Maurits dat er een kerk en een raadhuis zouden worden gebouwd. Vanwege de oorlogssituatie was daarvoor geen geld. Daardoor werd een multifunctioneel raadhuis ontworpen waarin men ook kerkdiensten kon houden

Lees meer